Vrienden

Convivium wil vrienden met je worden!

Iedereen die ons koor een warm hart toedraagt kan Vriend van Convivium worden. We proberen onze concerten op bijzondere plekken te organiseren, waar de muziek het best tot zijn recht komt en zingen het liefst met instrumentale begeleiding.

Als vriend kan je een financiële bijdrage leveren om dit soort uitvoeringen mogelijk te maken.

Voor elke bijdrage vanaf € 10, - ben je een jaar Vriend van Convivium. Als dank voor je steun doen we graag iets terug; eens per jaar organiseren wij een Vriendenrepetitie, die een inkijkje biedt in het tot stand komen van de muziek en waarin ook gelegenheid zal zijn om een keer deel te worden van het koor!

Wil je vriend worden? Stuur dan een mail naar info@koorconvivium.nl of maak meteen je bijdrage (vanaf € 10,-) over naar rekeningnummer NL25INGB0009068585 t.n.v. Kamerkoor Convivium o.v.v. 'vriend'. Stuur ons een e-mail als je op de hoogte wil blijven van speciale vriendenacties en optredens.

Pentekening Koor